• drop

Projecten

PROJECTEN

Carebed

Je wordt ziek, ouder, krijgt een beperking of hebt een beperking. In die situaties verlies je het normale dagelijkse leven. In fysieke zin maar ook in emotionele zin. Je wordt gehospitaliseerd en raakt gestigmatiseerd. Een gevoel van onvolwaardigheid bekruipt je. Dit maakt emotioneel grote impact; het remt je herstel. Een slechte zaak. Maar ook onnodig.
CareBed gelooft in zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor mensen die een beroep moeten doen op ondersteuning. Gelukkig zijn wij hierin niet alleen; de sociale aspecten van zorg krijgen steeds meer aandacht. Maar aandacht is één, doen is twee. Zorg is nog steeds veelal aanbod gedreven; een technische en economische aangelegenheid van Diagnose Behandel Combinaties en indicatiestellingen. Dit kan beter. Dit moet beter.
Het doel van CareBed is om zorg uit de zorgsfeer te halen. Wij benaderen zorg holistisch: ondersteuning draait niet alleen om diagnoses, medicijnen en behandelingen, maar evenzeer om de beleving die met deze dingen gepaard gaat. Ruimtes spelen hierin een belangrijke rol: ondersteuning vindt ergens plaats, en ondersteuning wordt zelf ondersteund door zorgmiddelen. Dit is ons aangrijpingspunt. CareBed richt zich op het maken van producten die ondersteuning vergemakkelijken en de kwaliteit van een normaal leven helpen realiseren. Het zorgbed—nu nog een dominante sta-in-de-weg—is ons eerste speerpunt.
De totale zorgketen staat voor drie belangrijke uitdagingen: zorg beter maken, zorg goedkoper maken, en de sociale kwaliteit van zorg vergroten. CareBed heeft een zorgbed ontwikkeld dat helpt om deze uitdagingen op te lossen: het SoCare2.0 bed. Dit bed stelt gebruikers in staat om zelfstandig op te staan en te gaan liggen; kan de gebruiker laten zitten met de voeten op de grond; zweeft; is traploos op elke hoogte te brengen; en vouwt zich na gebruik automatisch op in een kast op maat. Hierdoor wordt ondersteuning minder intensief, sneller en goedkoper; ruimte wordt bespaard, en daardoor is ook total cost of ownership lager; zelfstandigheid en gezondheid blijven behouden; het ziekenhuisgevoel wordt weggenomen; en gebruikers worden in staat gesteld om zo normaal mogelijk deel te nemen aan het sociale leven. Er is geen enkel ander zorg- of ziekenhuisbed in de markt met een volledige opsta/lig-functie. Ook is er geen enkel zorg- of ziekenhuisbed dat zichzelf (volledig automatisch) opvouwt. CareBed heeft de technologie van het SoCare2.0 bed dan ook gepatenteerd.
Ziekenhuiszorg verplaatst zich steeds meer naar instellingen, en instellingszorg verplaatst zich steeds meer naar homecare—zorg in de eigen woning of in een commerciële setting. CareBed focust zich allereerst op de nichemarkt van commerciële zorg. Hierop volgen de intramurale zorg en het segment van particulieren. Binnen deze markten zal het SoCare2.0 bed initieel alleen worden verkocht, maar later ook worden verhuurd. Deze verkoop wordt in het commerciële segment gerealiseerd door eigen salesmanagers. Voor de intramurale markt werkt CareBed samen met een professionele salesagent—iemand met een groot netwerk in het management van ziekenhuizen en verzorgingshuizen. De markt voor particulieren zal worden bediend in samenwerking met dealers.

BLOM care innovation, ontwikkeld en verzorgt de engineering voor Carebed BV

 
Website